WSZYSTKIE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE TREŚCI PODLEGAJĄ OCHRONIE  ZGODNIE Z PRAWEM AUTORSKIM.
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE DO PUBLIKACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83
Czołówka FOTO ot.Thinkstock 
     Moje Publikacje
 

Jeśli nie jest to oznaczone inaczej, to prawa do zamieszczonych zdjęć nie
należą do właściciela strony, ale do ich autorów.
...
 

Note. I do not have any rights
to the photos featuredon this page. All photosare credited to their rightful
owners.
Filmik zamieszczony na You Tube przez Mieszkańca  Domu , w którym pracuję Pana Leszka Magaja. który jest  twórcą Filmiku "Jesień idzie przez Park7"- zdjęcia, montaż, synchronizacja muzyki Pan Leszek Magaj. (Zamieszczono za zgodą autora). Wiecej na stronie Aktywizacja Mieszkańca.
 

Prośba do odwiedzających moją stronę!

Moi Kochani. Jest to strona redagowana przez "praktyka" , przeznaczona dla "praktyków", czyli osób pracujących w Domach Pomocy Społecznej. Oczywiscie treści na niej umieszczone mogą sie przydać innym osobom , ale pod warunkiem że znają realia Domów.

  . Celem tej strony nie jest tylko kopiowanie jej treści. Pragnę, aby ktoś napisał, że ma odmienne zdanie czy inne rozwiązanie zagadnienia poruszanego na stronach lub je podziela ze mną.
          Jestem przeciwny i powiem mocniej nie wyrażam zgody na bezkrytyczne, ściąganie z niej treści bez własnego odniesienia sie do nich.
Proszę odzywajcie się!!!  Zdecydowana  większosć materiałów to opracowania własne, wynikajace z mych doświadczeń ,  przemysleń własnych zastosowanych w praktyce. Dlatego nie wyrażam zgody na kopiowanie materiałów bez mojej zgody.                                                        

                                                                                                                                Marek 
 

Każdy z nas odczuwa większą lub mniejszą potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi. Pomaganie jest nie tylko służbą, dla drugiego człowieka, ale także wypełnianiem pewnej życiowej własnej misji. Jest to tym bardziej ważne, kiedy decydujemy się lub zdecydowaliśmy na zawodowe jej wypełnianie. Pracując w Domu Pomocy Społecznej, pomagamy w ramach swej pracy zawodowej. Co nie oznacza wcale, że to nasze pomaganie zostanie podporządkowane jedynie posiadanemu zakresowi wypełnianych obowiązków.
Pomaganie w ramach pracy Domu to pomoc zespołowa nie pozbawiona indywidualnego,
osobistego nastawienia do niej oraz zindywidualizowanych wynikających z naszejosobowości umiejętności. Pomaganie zespołowe w ramach instytucji, wymusza na nas bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną rolę w zespole ,posiadanie minimum wiedzy z zakresu realizowanej przez Dom Misji, jego zadań oraz  form i metod pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wystarczy tylko "bardzo chcieć" bo nie mamy obecnie innej pracy, lecz trzeba być w tej pracy oddanym drugiemu człowiekowi, naszemu Mieszkańcowi Domu. Tylko zgodną zbiorową pracą , jesteśmy w staniestworzyć Dom, dający namiastkę życia w dużej rodzinie. Praca dla drugiego człowieka, jest praca wymagającą od nas dużej odporności psychicznej i nauczenia siebie radzenia z znacznym stresem jaki ta praca niesie. Podstawowym zadaniem, każdego fachowo pomagającego jest stałe podnoszenie kwalifikacji i praca nad samym sobą. Moim pragnieniem jest, aby treści zawarte na tej stronie pomogły każdemu pracującemu w Domu, chociaż w niewielkim stopniu wzbogacić swą wiedzę i pomóc w jego pracy. Ze względu jednak, na ubogą literaturę na ten temat wiele rozwiązań, które zaproponuję w swych stronach tematycznych, to rozwiązania autorskie wynikającez praktyk i doświadczeń. W chwili obecnej nie wszystkie
informacje znalazły sie już na stronach, dużo jest teorii naukowych też ważnych, brakuje opisu doświadczeń z praktyki, które by te teorie weryfikowały. Opartych o własne uwagi i rozwiązania autora. Olbrzymia ilość informacji na poszczególnych stronach nie pozwoliła na ich dogłębne opracowanie. Bedzie to czynione na bieżąco, z udziałem korespondentów i osób zaproszonych do współpracy oraz autora strony.
 Kim jestem? i czym się zajmuję?. 
Z zawodu jestem pedagogiem, specjalistą z zakresu organizacji pomocy
społecznej.Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zdobyłem w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach. Posiadam kilkunastoletni staż w kierowaniu Domami Pomocy Społecznej.
Miałem w życiu okazję budować i uruchamiać nowy Dom Pomocy Społecznej oraz przejąć i kierować Domem dla 170 Mieszkańców.
Moje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu Domami dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz upośledzonych intelektualnie, pozwala mi na podzielenie się swymi doświadczeniami w pracy z osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi w Domach Pomocy Społecznej.
Pragnę się nimi dzielić i dyskutować z wszystkimi , którym leży na sercu dobra
praca jako: Dyrektora Domu ,a także Specjalisty , Opiekuna, Pracownika
pierwszego kontaktu. Zawsze byłem osobą poszukującą nowych niestereotypowych form i metod pracy.
Wdrażałem standardy, pracowałem nad ich doskonaleniem. Jest to, tym bardziej ważne, że nie ma tak naprawdę jednego opracowanego przepisu jak realizować w Domach obowiązujące standardy.
Na wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach spotykamy się z naukowcami -
teoretykami , którzy nigdy nie pracowali w Domu, a znają go tylko z badań swych studentów lub własnych. To nie to samo co własne doświadczenie.
Moim zdaniem podbudowa teoretyczna i naukowa jest bardzo ważna, ale tylko w połączeniu z praktyką, która doskonale weryfikuje wszelkie teorie.
W życiu zawodowym nie pracujemy, bowiem z przedmiotami
" Dom, to nie fabryka", lecz z ludźmi ciężko niekiedy doświadczonymi przez los, a każdy z naszych Mieszkańców, to inna skomplikowana osobowość, posiadająca inne problemy, wymagająca indywidualnego podejścia.
Szczególnym obszarem zainteresowania w pracy Domu jest dla mnie; Zespół
Terapeutyczno-Opiekuńczy oraz Pracownik I Kontaktu .
Pracownik I Kontaktu , jest wraz z Z. T .O podstawą dla dobrego funkcjonowania Domu nie" formalnego ", ale rzeczywistego. Dlatego praca Zespołu oraz Pracownika I Kontaktu jest sposobem na rozwiązywanie wielu problemów naszych Mieszkańców .
Diagnozowanie, nazywanie problemów Mieszkańca, skuteczne ich rozwiązywanie w Zespole, to gwarancja dobrej, bezkonfliktowej pracy Domu.
Dlatego, też na tych stronach, ze względu na ogromne znaczenie dla mnie,
powyższa problematyka będzie dominująca.
Zapraszam do lektury treści zawartych na stronach oraz współpracy i wymiany
doświadczeń. Pragnę podkreślić, że to co publikuję, robię wyłącznie na własną odpowiedzialność i należy, to traktować jako jeden ze sposobów realizacji zadań Domu.
Na pewno nie jest on jedyny i jest ich na pewno więcej, chętnie je opublikuję.
Do tego, że jest ich na pewno więcej, pozwalają nam bardzo ogólne i
nieprecyzyjne przepisy z zakresu funkcjonowania Domu.
Korespondencję będę publikował na linkach tematycznych.
NOWOŚCI WYDAWNICZE .  POLECAM:
Ksiażka Jakuba Niedbalskiego ukazała sie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Pomimo że w swej treści dotyczy domów dla osób z upośledzeniami umysłowymi, jej tresci poza specjalistycznymi dla tych domów fragmentami, mają zastosowanie we wszystkich typach domów pomocy społecznej. Ze wzgledu  na brak litratury w przedstawianym zagadnieniu , pozycja ksiażkowa Jakuba Niedbalskiego jest godna polecenia dla pracowników wszystkich typów domów.Ponieważ jej treści są w części uniwersalne.