Poniższa propozycja  do opisu mieszkańca może być wykorzystana w codziennej pracy np. przy opracowywaniu lub aktualizowaniu planu wsparcia , całościowo bądź częściowo - po prostu opuszcza się to, co nie jest istotne w danej placówce lub nie dotyczy osoby, którą opisujemy

1.Opisz stan zdrowia mieszkańca:

•Upośledzenie/choroby ich wpływ na codzienność mieszkańca.

• Lekarstwa, jeśli takie się podaje.

• Wzrok, słuch, opieka dentystyczna, fizjoterapeuta itp.

2.Istotne informacje, jak:

• W jaki sposób, jak często i do kogo chodzi mieszkaniec w odwiedziny.

• Przez kogo mieszkaniec jest odwiedzany.

• Stopień samodzielności w poruszaniu się (chodzi z chodzikiem, wymaga podparcia, na wózku inwalidzkim, z laską itd.).

3.Umiejętności dnia codziennego:

• Stopień samodzielności w związku z ubieraniem i rozbieraniem.

• Potrafi samodzielnie lub z pomocą wybrać, uprać i kupić odzież.

• Stopień samodzielności przy jedzeniu.

• Czy jest wstanie samodzielnie lub z instrukcją – nakryć do stołu, przygotować posiłek,sprzątnąć ze stołu, pozmywać.

4.Higiena i toaleta:

• Stopień samodzielności– czy jest w stanie samodzielnie lub z instrukcją wykonywać zabiegi higieniczne.

• Potrafi samodzielnie lub z instrukcją iść do toalety, umyć ręce, rozebrać się i ubrać, itd.

5.Inne funkcje/umiejętności:

• Robi zakupy, sprząta, pomaga innym, szyje, maluje, wycina w drewnie, śpiewa itp.

6.Komunikacja:

• Jakich form komunikowania używa – werbalnie czy niewerbalnie w stosunku do personelu, do mieszkańca.

• Czy rozumie co inni mówią, co potrafi wyrazić.

• Formy porozumiewania się w innych sytuacjach – w szkole, u rodziców, itd.

• Inne formy komunikowania
/środki pomocnicze np. język migowy, komputer, piktogramy, symbole, przedmioty, komunikator,

7.Motoryka:

• Jak jest z motoryką subtelną i ogólną.

8.Rozwój intelektualny/funkcje:

• Rozumienie pojęcia czasu i miejsca.

• Zegar, kolejność przebiegu wydarzeń, kalendarz, struktura dnia, struktura
tygodniaitp.

• Pamięć –ile poleceń może zapamiętać, wyuczone umiejętności.

• Wybór, w jakich sytuacjach jest w stanie dokonywać wyboru np. wybór dań, dobór towarzystwa, zajęcia w określonej kolejności itp.

• Możliwości nauczenia się czytania, pisania, liczenia oraz rozumienia ilości, wartość pieniądza itd.

9.Zachowanie się w towarzystwie:

• Jaki jest kontakt z innymi mieszkańcami/personelem.

• Jaki jest kontakt z innymi znanymi/nieznanymi osobami.

• Jak funkcjonuje mieszkaniec w grupie dużej i małej.

10.Zachowanie emocjonalne:

• Jaki jest temperament mieszkańca.

• Czy potrafi – i w jaki sposób okazuje swój nastrój np. żal, radość, złość.

• Jakie rzeczy, zdarzenia i osoby wywołują zadowolenie/niechęć.

• Czy jest agresywny/napastliwy i w jakich sytuacjach.

11.Seksualność:

• W jakim stopniu jest świadomy seksualnie.

• Otrzymuje pomoc/uświadomienie.

12.Zabiegi fizykalne, rehabilitacja, treningi:

• Bierze udział w zabiegach z zakresu fizykoterapii, terapii ruchowej, gimnastyce, treningach itp.

13.Zainteresowania:

• Jakie ma zainteresowania, czym się zajmuje.

• Jak zachowuje się na poszczególnych zajęciach.

14.Nauczanie:

•Uczestniczy w nauczaniu specjalnym w szkole, w instytucji pobytu dziennego, w warsztatach, itp.

17.Współpracaz innymi:

• Jaka współpraca/kontakt jest z innymi istotnymi osobami.

Źródło:

1.Reorganizacja Domów
Pomocy Społecznej w oparciu model duński -Poradnik dla kadry zarządzającej
placówkami opieki całodobowej Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa
małopolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ KRAKÓW 2009
-www.rops.krakow.pl/publikacje