Na tej stronie będą publikowane wyszukane na stronach Sejmu RP
oraz Ministerstwa, materiały dotyczące zmian w podstawach prawnych funkcjonowania pomocy społecznej oraz Domów Pomocy Społecznej. A także projekty Programów przekazanych do konsultacji.

  Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej zawiera miedzy innymi:

- sposób obliczania kosztu utrzymania mieszkańca Domu;

- diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w
regionie;

- koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej;

- utworzenie nowego, 7 typu - Domu dla osób uzależnionych od alkoholu oraz określenie ogólnych zasad  kierowania bez szczegółów zakresie ich prowadzenia i kierowania;

- zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego;

- ustalenie statecznego okresu działania Domów, posiadających
zezwolenie warunkowe.
Projekt Ustawy o Pomocy Osobom Niesamodzielnym. omawiany jest w nastepnym  odrębnym linku.- Pomoc osobom niesamodzielnym.
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i      Wykluczeniu Społecznemu 2020
              Nowy wymiar aktywnej integracji.

Pobierz pliki