Komunikacja zawiera kilka aspektów: przekaz werbalny, czyli słowa których używamy; przekaz niewerbalny, czyli ton głosu, wysokość głosu oraz mowa ciała, czyli gesty,
mimika, zachowanie odległości między rozmówcami.

W tym miejscu należy skupić się na sposobach prowadzenia rozmowy i stworzeniu właściwych warunków do rozmowy z mieszkańcem domu.

Oto kilka wskazówek:

•zwracaj się do mieszkańca w sposób łagodny, grzeczny;

•skupiaj się na głównym zagadnieniu;

•używaj krótkich i prostych zdań;

•upewnij się, czy mieszkaniec dobrze cię zrozumiał;

•daj podopiecznemu tyle czasu na odpowiedź, ile potrzebuje;

•swoją wypowiedź możesz wzmocnić przez gest, mimikę;

•gdy będziesz trzymał za rękę mieszkańca – może to pomóc mu w skupieniu uwagi narozmowie z tobą, da poczucie bezpieczeństwa, troski o niego;

•nie zaprzeczaj, nie kłóć się z mieszkańcem, to tylko pogarsza sytuację;

•nie mów tonem rozkazującym, nie bądź protekcjonalny;
 
•nie rozmawiaj o mieszkańcu w jego obecności tak, jakby go przy tym nie było;

•unikaj rozmów przy głośnym telewizorze, radiu – to rozprasza;

•podczas rozmowy skup się na mieszkańcu, nie chodź, nie kręć się po pokoju,

-nierozmawiaj w przejściu, na korytarzu – okaż mu, że jest dla ciebie ważny;

-nie narzucaj mieszkańcowi, co może, a czego nie może robić, lepiej podpowiedz, co jest w stanie zrobić i co jest dla niego bezpieczne.

Źródło:


Reorganizacja Domów Pomocy
Społecznej w oparciu o model duński Poradnik
dla kadry zarządzającej placówkami opieki całodobowej Wydawnictwo
sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego

REGIONALNY OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ

KRAKÓW 2009